ВАЖНО! От 03.11.2010 г. има промяна в Общите условия и Споразумението за кандидатстване.
Актуалните документи са достъпни тук:
Общи условия
Споразумение за физически лица
Споразумение за юридически лица

Общите условия важат както за физически, така и за юридически лица. Те са неразделна част от Договора за заем и задължително се предоставят на клиента преди подписване на Договора.

При въпроси или затруднения се свържете с нас на 0700 11 118.

Вход
Потребител
Парола
Клон